Strona główna Zakres leczenia O mnie Kontakt
Archeps - Psychoterapia, Ryszard Kamiński
ZABURZENIA LĘKOWE
Fobie (społeczne)
Lęk napadowy, napady paniki
Zaburzenie lękowe (nerwica lękowa)
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

REAKCJA NA CIĘŻKI STRES I ZABURZENIA ADAPTACYJNE
Ostra reakcja na stres
Zaburzenie stresowe pourazowe (nerwica urazowa) PTSD
Zaburzenia adaptacyjne

ZABURZENIA WYSTĘPUJĄCE POD POSTACIĄ SOMATYCZNĄ
Zaburzenie hipochondryczne (nerwica hipochondryczna)
Zaburzenia (dysfunkcje) wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
  (nerwica wegetatywna i tzw. nerwice narządowe)
Uporczywe bóle psychogenne

INNE ZABURZENIA NERWICOWE
Neurastenia
Inne określone zaburzenia nerwicowe (obejmuje nerwicę psychasteniczną)
Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU
Depresja (dystymia)
Smutek nerwicowy

ZABURZENIA ODŻYWIANIA
Anoreksja
Bulimia

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

KRYZYSY ŻYCIOWE

Małżeńskie
Utrata bliskiej osoby
Utrata sensu życia
Copyright 2005- IFG Design